ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

-Αναλαμβάνουμε την διαχείριση της πολυκατοικίας σας με υπευθυνότητα και πείρα, πετυχαίνοντας την ομαλή και σωστή λειτουργία της.

-Η εταιρεία μας φροντίζει για την πληρωμή λογαριασμών της πολυκατοικίας (ΔΕΗ-ΝΕΡΟ κλπ).

-Γίνεται η έκδοση των κοινοχρήστων του κάθε μήνα και η είσπραξη αυτών, (υπάλληλοι της εταιρείας περνούν από τα διαμερίσματα  συγκεκριμένες και προκαθορισμένες ώρες που γνωρίζουν οι ένοικοι και εισπράττουν τα κοινόχρηστα).

-Η εξόφληση των κοινοχρήστων μπορεί να πραγματοποιηθεί και διά μέσω τραπεζών.

-Γίνεται εβδομαδιαίος έλεγχος της πολυκατοικίας (Υπάλληλοι της εταιρείας περνούν από την πολυκατοικία και ελέγχουν για τυχόν ελλείψεις και προβλήματα που εμποδίζουν την σωστή και ομαλή λειτουργία αυτής, όπου άμεσα το γραφείο θα επιληφθεί για την επίλυση τους).

-Η εταιρεία μεριμνά για την παραγγελία πετρελαίου και παραλαβή (παρουσία ενοίκων).

-Σε περιπτώσεις επισκευών και κατασκευών στην πολυκατοικία την απόφαση την παίρνει η ίδια η πολυκατοικία (Γενική συνέλευση) κατόπιν προσφορών  που θα προσκομιστούν για την κάθε εργασία.

-Η εταιρεία μας ενεργεί και εκτελεί κατ’ εντολή της Πολυκατοικίας.

 

-Τηλεφωνική γραμμή σε 24ώρη βάση, για τυχόν έκτακτα περιστατικά.

 

-Συνεργάτες που έχει ήδη η πολυκατοικία και είναι ικανοποιημένη, δεν αλλάζονται με την ανάθεση της διαχείρισης στην STAR1.

 

-Χωρίς χρονικές δεσμεύσεις συμφωνητικών στις συνεργασίες μας.